Strefa zagrozenia wybuchem kotlownia gazowa

ATEX – jest wtedy dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w granicach połączonych z obecną regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które działają w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą natomiast być sprzeczne z dyrektywą, również nie posiadają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę lub istnieje dokładny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE stanowiły wielkie utrudnienia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do praktyce w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w jakich potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w bycie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.