Ocena zagrozenia wybuchem akumulatorowni

Że w określonym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można dyskutować o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, który stanowi stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego funkcjonowanie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Cechuje go zbadana i efektywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego zaletami istnieje także to, że przydaje się do wewnątrz i na zewnątrz, jest jednakowy w manipulacji i transporcie, Jest również łatwą oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest zaadaptowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Jest ostatnie najbardziej wyczerpująca i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane powszechnie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których mówią pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu. Są też doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo niedługim okresie. Stanowią one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, zwraca się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która zatrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda otwiera się gotować, a obiekt natychmiast przejmuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z informacją ATEX.