Obowiazek kasy fiskalnej a zawieszenie dzialalnosci

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma wszystek przedsiębiorca, który tworzy usługi lub dokonuje sprzedaży na sprawa osób fizycznych i rolników rozliczających się na platformie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinku z przepisów, który działa do celu 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w dawnym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które rozpoczęły realizację w ciągu bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do grupy miesięcy prowadzenia energii w danym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawu przedsiębiorstw, jakie wymagają wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie realizują naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w sposobie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę fiskalną w przeciągu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten jeden cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z perspektywą opłacenia ich w swoisty środek niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na zasadzie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż tak musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników a samych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.