Kasa fiskalna kf 03 bursztyn

Zgodnie z uprawnieniem do końca roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na sytuację osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był przymuszony do ewidencjonowania sprzedaży na kwotach rejestrujących. Jak zamieniły się te przepisy? Czy kasa finansowa w placówkach gastronomicznych jest konieczna?

Od roku 2015 powyższe przepisy przestały mieć zastosowanie do twarzy przejmujących się prowadzeniem małych barów, lokali z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W kwestia obowiązujących przepisów prosta tegoż nie kieruje się również wobec podmiotów świadczących usługi połączone z wyżywieniem w dużych placówkach gastronomicznych. Chodzi tutaj więcej o te, które świadczą nasze usługi sezonowo. Podobna rzecz jest w wypadku podmiotów interesujących się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych użytkowników. W ruchu ze koleją przepisów w 2015 roku, na dzień dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do korzystania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W aktualnej sprawy nie ma miejsca wielkość lokalu, albo stanowi to ogromna restauracja, lub też mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Przedstawiania nie pamięta ponad wysokość osiąganego wpływu. Na uwadze należy być fakt, że ustawodawca pomyślał o okresie na wprowadzenie takich walut w dziedzinie gastronomicznej. Stąd też kasę widzącą w lokalu gastronomicznym powinien było ustalić najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do tego dnia kasa musiała istnieć już zafiskalizowana, zaprogramowana, zdolna do produkcji, a jeszcze zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna i mieć zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z nowymi stawkami VAT dla produktów z drugich kategorii.  Był to istotny powód do wykorzystania z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W sukcesu świadczenia usług gastronomicznych, jeżeli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w prostej pracę 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do usunięcia z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, tylko nie w grudniu właśnie w listopadzie, to kasę fiskalną musiał włożyć do 1 lutego 2015 roku. Na uwagę zasługuje również fakt obowiązku wprowadzania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Otóż w współczesnych terenach kasę rejestrującą należy przedstawić w układzie 2 miesięcy wynosząc z końca miesiąca, w którym stała stworzona pierwsza usługa gastronomiczna.