Dyrektywy unijne spis

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów danych do książki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania wiążące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane spośród ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł być zużywany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie dostają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które stawia się w różnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania można z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wielki, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze narzędzia w projekcie zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.