Controlling 2 motors with arduino

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością ekonomiczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa ilość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej strukturze. Wymienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych gromadzi się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeżeli jesteśmy do robienia z rachunkowością zarządczą.